Redizajn postojeće internet stranice i uvođenje web shopa kao promotivnog i distributivnog kanala tvrtke

Naziv projekta: Redizajn postojeće internet stranice i uvođenje web shopa kao promotivnog i distributivnog kanala tvrtke
Korisnik: Kalista&Co. j.d.o.o. za trgovinu i usluge

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0053
Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

Kratki opis projekta:
Projekt obuhvaća ulaganje u unaprjeđenje web stranice, te uključivanje web shopa u poslovanje tvrtke. Projektom se planira redizajn postojeće internet stranice tvrtke registrirane na domeni www.kalista-ciscenje.hr te uvođenje web shopa u proces poslovanja, u cilju promocije tvrtke na tržištu i stvaranja kvalitetnog kanala distribucije za usluge koje nudi.

Ulaganjem u razvoj poslovne web stranice očekuju se sljedeći rezultati i dugoročni učinci:

1. Povećana primjena mrežnih rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća u RH
2. Redizajnirana postojeća internet stranica i uvedeno e-commerce rješenje a u poslovanje tvrtke
3. Povećan broj zaposlenih djelatnika za minimalno 5 do 2020. godine
4. Povećani prihodi tvrtke za minimalno 100% do 2020. godine

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju informacijskog društva Republike Hrvatske te povećanoj primjeni mrežnih rješenja u poslovanju MSP u RH. Specifični cilj je redizajnom postojeće internet stranice i uvođenjem web trgovine u proces poslovanja stvoriti podlogu za promotivne i distributivne aktivnosti tvrtke, te ostvariti veći i kvalitetniji tržišni nastup. Ujedno će se projektom popularizirati ousourcing model poslovanja u RH.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

– CO01 – Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
– CO02 – Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
– CO06 – Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 12.450,00 HRK
– Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 2

Ukupna vrijednost projekta: 41.500,00 HRK
Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 29.050,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 09.10.2018.-09.10.2019.
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Kontakt osoba za više informacija: Lana Matijević, direktorica i voditeljica projekta
E-mail: kalistaciscenje@gmail.com

Više informacija potražite na poveznicama:
– www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Kalista & co. j.d.o.o.